پروانه صادق زاده
trading@radrayaneh.com
051-37681115-104
زارعی
support@radrayaneh.com
051-37681115-201
الهام ترابی
technical@radrayaneh.com
051-37681115-
سمیرا ترابی
financial@radrayaneh.com
051-37681115-110
سید حسین هاشمی
ceo@radrayaneh.com
051-37681115

  • آدرس :خراسان رضوی-مشهد- بولوار شهید دستغیب-نبش دستغیب 35-مجتمع کامپیوتر تک، دفتر مرکزی طبقه 4 ، واحد 410
  • تلفن: 37681115-051
  • نمابر: 37681114-051
  • ایمیل: info@Radrayaneh.com