همواره ارتباط و تعامل بین سطوح مختلف از مشکلات جدی در تمامی دستگاه ها بشمار رفته است . استانقدس رضوی و مجموعه خدام اماکن متبرکه نیز از این موضوع استثناء نبوده و همیشه در جهت ارتباط بین خدام و پاسبخش ها و معاون کشیک و رئیس کشیک و در نتیجه اداره مربوطه با مشکلات عدیده ی روبرو بوده اند . برای این منظور با طراحی و پیاده سازی نرم افزار خدمت یار که برای اولین بار در کشیک هفتم این امر محقق گردید ، این فاصله برداشته شد . با این اپلیکیشن این امکان فراهم گردید تا لوحه های خدمتی قبل از ورود به حرم مطهر جهت انجام خدمت بصورت تغییر یافته و هوشمند به خدمه اعلام و از محل پست خدمتی خود آگاه گردند . همچنین در صورت نیاز به مرخصی ، با اعلام درخواست مرخصی به معاون و یا ریاست کشیک ، پس از تائید آنان اقدام به ثبت مرخصی برای خدمه میسر میگردد . بدین ترتیب یکی از مشکلات عمده معاونین و روسای کشیک ها که بواسطه عدم اطلاع از تعداد مرخصی ها خدمه ها در روز کشیک بوده است ، رفع گردیده و به آن نظم داده شده است . همچنین ابلاغات و فراخوان ها عموما بدون داشتن آمار شرکت کنندگان بوده و باعث سردرگمی میگردد . با اپلیکیشن خدمت یار این امکان فراهم میگردد تا معاون و رئیس هر کشیک از تعداد شرکت کنندگان در مراسم ، که با اعلام نظر مستقیم هر خدمه صورت میگیرد ، مطلع و سازماندهی بهتر صورت گیرد . همچنین در اعلام ابلاغات به هر خدمه ، اطمینان از توجه خدمه به ابلاغ نیز میتوان مطمئن گردید . این اپلیکیشن که همراه با یک پنل اینترنتی نیز همراه است در مسیر رشد و تعامل بهتر خدمه با سطوح بالاتر طراحی و برنامه ریزی شده و در مسیر رشد و ارتقاع این جایگاه ، اقدام به عرضه ورژن جدیدتر این نرم افزار در آینده نزدیک خواهد نمود .